Home Site map Contacts CZ

Jan Ringoš, Tringi.TRIMCORE.cz

Aktivní projekty

The content of this page is only available in Czech and as such is displayed below. We apologize for the inconvenience.

Projekty, kterým se aktivně věnuji a které jsou v různém stádiu příprav, implementace či ladění, naleznete v této kategorii. Především se jedná o projekty, u nichž mám stále dlouhý seznam klíčových či definujících vlastností, které ještě nejsou zapracované. Podobně jako u hotových produktů je i zde všechno vytvořeno jen pro radost a tedy bez záruk; navíc s upozorněním, že leccos může vykazovat závažné známé ale nezdokumentované defekty a nemusí vůbec fungovat. Nahlédněte prosím i do plného textu Freeware licence.

The Matrix Trilogy Screensaver

The Matrix Trilogy Screensaver project aims to be the best the matrix code simulation freely available. So called digital rain, the green code running on the operator's screens in The Matrix movies, implemented as a screen-saver for Microsoft Windows operating systems.

Programy a nástroje

Všechen software, který považuji za dokončený, odladěný a zdokumentovaný naleznete v kategorii Freeware. U některých je ale, typicky pro zájem a ohlas ze strany uživatelů, velký potenciál pro vydání další verze; ať už pro zájem o nové vlastnosti, nebo o opravení nově objevených chyb.

Aktivně podporované dokončené produkty:

Pozastavené a archivní projekty

Jako každý typický programátor se často nadchnu pro nějaký zajímavý nápad, jehož dokončení je ale nakonec nad mé síly, nebo entusiasmus jednoduše brzy vyprchá. Aby práce na takových projektech nepřišla zcela vniveč (a že to jsou občas týdny i měsíce), pak jsou, ať už jako studijní materiál, studnice nápadů, výchozí bod pro zájemce nebo pouze jako další kus v mém portfóliu, k dispozici v kategorii Papers & C++, přesněji zde:


Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat. - Antoine de Saint-Exupéry

exertion of the imagination, portfolio library and software repository