Home Site map Contacts CZ

Jan Ringoš, Tringi.TRIMCORE.cz

About  »  Licenses  » 

Freeware licence

The content of this page is only available in Czech and as such is displayed below. We apologize for the inconvenience.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Autor ani spolupracovníci nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto softwaru.

Stručně a česky

Všechen software označený jako Freeware je vytvořen v naději, že bude užitečný a takto i uvolněn. Při jeho vývoji však většinou nebyly aplikovány žádné oficiální nebo prokazatelné metodiky pro zaručení kvality a tak jej používáte na vlastní riziko. Jelikož jste takový software nabyli zdarma a z vlastní iniciativy, nevzniká ze strany autora žádná záruka, povinnost ani odpovědnost, ani v případě, že software promění váš počítač v krvelačné monstrum, které vám sežere babičku.

Podrobně

Stažením, instalací nebo používáním software označeného jako FREEWARE nebo libovolné jeho části (dále software) vyjadřujete svůj souhlas s následujícími smluvními podmínkami.

Oprávnění k používání, kopírování a distribuci software a dokumentace je uděleno bezplatně za předpokladu, že budou všechny kopie obsahovat uvedené upozornění týkající se autorských práv a že bude toto upozornění na autorská práva obsaženo společně s tímto upozorněním týkajícím se udělení oprávnění obsaženo v podpůrné dokumentaci. Autor neposkytuje žádné informace týkající se vhodnosti daného softwaru k libovolným účelům. Software je poskytován tak, jak je bez výslovné či předpokládané záruky.

Berete na vědomí, že software obsahuje informace, které jsou vlastnictvím autora a informace, které jsou chráněné autorským zákonem a jinými zákony. Souhlasíte s tím, že nebudete software prodávat, licencovat, distribuovat, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompilovat, zpětně překládat, převádět ze strojového kódu, připravovat ze software odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód, není-li to povoleno jinak.

Software může příležitostně komunikovat se servery autorů za účelem zjištění dostupných aktualizací Softwaru, jako jsou například opravy chyb, záplaty, vylepšené funkce, chybějící zásuvné moduly a nové verze.

SOFTWARE JE AUTORY POSKYTOVÁN TAK, JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. AUTOŘI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TĚŽKÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, ČI PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) JAKKOLI ZPŮSOBENÝCH A VZNIKLÝCH PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORETICKÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ SE JEDNÁ O SMLUVNÍ, ABSOLUTNÍ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST (VČETNĚ NEDBALOSTNÍ ČI JINÉ), I PŘES UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Patentní nároky

Veškerý zveřejněný software byl vyvinut občanem České republiky na území České republiky; v souvislosti s patenty se na něj tudíž vztahuje český zákon č. 527/1990 o udělování patentů. Ten mimojiné říká, že za vynálezy se nepovažují zejména […] programy počítačů, a plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti. Proto jsou vůči autorovi jakékoliv patentní nároky druhých a třetích stran bezpředmětné a zcela vyloučeny.


Změny informací obsažených v tomto dokumentu, včetně adres URL a jiných odkazů na webové servery, jsou vyhrazeny. Povinností uživatele je dodržet všechny zákonné normy týkající se autorských práv.

exertion of the imagination, portfolio library and software repository