Úvod Mapa webu Kontakty EN

Jan Ringoš, Tringi.TRIMCORE.cz

Vývoj a programování

...velmi zvláštní zákusek. Napsal jsem ho sám. Začíná tak prostě, každý řádek programu má svůj nový následek, právě tak jako poezie.

Dokumenty a papery

Standard pro zápis C++

Pravidla zápisu a poznámky ke stylu psaní kódu v jazyce C a odvozených. Dokument popisuje preferovaný způsob zápisu a organizaci kódu pro nově vyvíjené kódy. Popsány jsou především nejdůležitější koncepty, a tento dokument by měl sloužit také jako jakýsi úvod do problematiky profesionálního programování.

Obecná schémata ochrany kódu

Článek se v obecné rovině zabývá nejdůležitějšími tématy nastíněné problematiky; především návrhem a implementací kontroly klíčů, obranou proti útokům a rozpoznáváním a reakcemi na pokusy o napadení programu. Dále zahrnuje několik tipů pro vývoj shareware programů, konkrétní techniky zatemňování kódu, možnosti obrany proti existujícím crackům, a mnoho dalších zajímavostí.

Knihovny a zdrojové kódy

EXT C++ Library

Sada tříd, šablon a maker, které rozšiřují standardní knihovnu a zjednodušují některé základní funkce programovacího jazyka C++. Připraveno a vyrefaktorováno z reálných projektů, kde se jednotlivé nástroje projevily jako obecně velmi užitečné. Přítomnost této knihovny je vyžadována pro sestavení některých ostatních mých knihoven nebo projektů.

Brace C++ Library

Knihovna propracovaných C++ šablon určená k parsování, serializaci a práci s textovými, ručně editovatelnými, hierarchickými daty. Vlastní formát je na zápis a údržbu jednodušší než XML, přesto má podobnou filozofii a především je již v mnoha variantách široce používaný.

int128

Implementovány pomocí šablony double_integer pro práci s nativními little-endian 128 a více-bitovými čísly. Na rozdíl od většiny ostatních tříd pro práci s velkými čísly, je možné tyto považovat za P.O.D. typy a pracovat s nimi stejně jako s běžnými celočíselnými typy (např. ukládat do souboru a načítat je).

Pozastavené projekty

Bezejmenná RTS

Hratelné technologické demo herního engine pro Real-Time Strategické (RTS) hry. Vyvinuto v C++, pro grafiku použito OpenGL. Projekt je pro nedostatek času dočasně pozastavený.

SPROCKET CMS

Stručný, nenáročný a přímočarý PHP skript generující XHTML 1.1 kompatibilní i s textovými prohlížeči a čtečkami, který pohání tento web.

Emphasize C++ IDE

Projekt ve stádiu plánování a designu, Emphasize, je proof-of-concept IDE, editor zdrojových kódů zaměřený na jazyk C++. Myšlenkami evoluční nikoliv revoluční, přesto postavený na několika unikátních schopnostech, které ve svých IDE mnozí programátoři postrádají. Okořeněno několika kontroverzními vlastnostmi a prozatím zahaleno rouškou tajemství...

Archív

Jako každý typický programátor se často nadchnu pro nějaký zajímavý nápad, jehož dokončení je ale nakonec nad mé síly, nebo entusiasmus jednoduše brzy vyprchá. Aby práce na takových projektech nepřišla zcela vniveč (a že to jsou občas týdny i měsíce), pak jsou, ať už jako studijní materiál, studnice nápadů, výchozí bod pro zájemce nebo pouze jako další kus v mém portfóliu, k dispozici zde.

eXtendable Binary

Prvotní ale plnohodnotná implementace knihovny pro manipulaci s univerzálním souborovým formátem, jehož cílem je odpovídat převážné většině normativních požadavků na tzv. Binární XML (především vlastnosti zadané specifikací Efficient XML Interchange ale i další). Datový formát XB (XBinary) umožňuje rychlou a kompaktní, přesto dostatečně robustní, serializaci stromových struktur jakýchkoliv uživatelských dat.

Z4 Library

Knihovna pro práci se Z4 archívy. Jedná se o formát úložiště adresářového stromu a komprimovaných souborů do jediného fyzického souboru. Přístup k datům je pomocí této knihovny velmi snadný.

Aegis Engine

V první verzi naivně triviální, v té druhé pak naprosto všeobjímající, jednoho člověka zavalující a v důsledku zoufale neúplný. Takový je Aegis Engine, zahrnující především grafiku, pak všemožné, nejen 2D a 3D, výpočty, a další prostředky užitečné při vývoji počítačové hry.

Tau Controls

Malá knihovna ovládacích prvků určených k použití v nestandardních Windows API aplikacích. Za pomocí Tau Controls snadno vytvoříte rozhraní s hackerským stylem. Prvky je možné přímo nahradit standardní tlačítka, zaškrtávací políčka, a další. Používá je konfigurační dialog spořiče The Matrix Trilogy screensaver.

Nezařazené

wxDev-C++

Na této stránce je k dispozici ke stažení český překlad rozhraní wxDev-C++. To je jednoduché, přímočaré, otevřené a stále aktivně vyvíjené a podporované vývojářské prostředí dříve známé jako Dev-C++.


Jsou dva způsoby jak designovat software. Jedním je zjednodušit vše natolik, aby zjevně neměl žádné nedostatky; a tím druhým je zkomplikovat jej tak, aby neměl žádné zjevné nedostatky. První metoda je daleko náročnější. - C.A.R. Hoare

With sufficient thrust, pigs fly just fine. However, this is not necessarily a good idea. It is hard to be sure where they are going to land, and it could be dangerous sitting under them as they fly overhead. - RFC 1925

portfolio, knihovna programů, nástrojů a zajímavého software