Úvod Mapa webu Kontakty EN

Jan Ringoš, Tringi.TRIMCORE.cz

Informace  »  Licence  » 

zlib Licence

Copyright © Jan Ringoš, www.ringos.cz [cíl odkazu vede mimo tento web]

Software je poskytován tak, jak je, bez jakýchkoli výslovných či předpokládaných záruk včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Autor v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto softwaru.

Oprávnění k použití, kopírování, distribuci software i dokumentace a úpravám software i dokumentace a jejich následné redistribuci, a to za jakýmkoliv účelem, včetně komerčního použití, je uděleno komukoliv bezplatně za předpokladu splnění následujících podmínek:

  1. Původ software nesmí být zamlčen či zkreslen; nemůžete tvrdit, že jste autorem původního software. Zmínka o použití software v koncovém produktu není vyžadovaná ani v dokumentaci, ale autor by ji ocenil.
  2. Upravené verze zdrojových kódů musí být jednoduše a jasně označeny jako takové, a nesmí být falešně předkládány jako původní software.
  3. Toto upozornění nesmí být změněno ani odstraněno z jakékoli formy distribuce zdrojových kódů.

Poznámky a relevantní odkazy

portfolio, knihovna programů, nástrojů a zajímavého software